SMX 2019-2020

De Formació
Salta a la navegació Salta a la cerca

SMX. Presentació d'Introducció a la programació. Curs 2019-2020

Baixada de programes

Zona compartida al campus virtual d'FJE

Resum

1rT (S1 - S11): Scratch i Snap

2nT (S12 - S21): , S4A (Scratch o Snap For Arduino) i TinkerCad. Raspberry Pi

Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part

Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 2a part

3rT (S22 - S28): Introducció bàsica a Python

Prj Final (S29 - S33)

Nota Final = (nota 1rT + nota 2nT + nota 3T {mínim de 5 al 3rT}) / 3

Cada trimestre: 30% examen + 45% exercicis de classe + 25% projecte trimestral (Nadala, Robot i Prj Python)